Popis produktu

Aegis Light

Sdílet

Záchranný systém Aegis Light je vynikající záchranný padák vyroben z nejlepších ve světě dostupných materiálů. Tvar vrchlíku je speciálně navržen tak, aby byl velmi stabilní a přitom vytvářel co největší odpor při proudění vzduchu. Tím je docíleno daleko nižšího opadání ve srovnání se stejnou plochou klasického tvaru vrchlíku záchranného padáku. Jakékoliv snížení opadání záchranného systému je neoddiskutovatelným argumentem pro ochranu pilota před zraněním. Zachranný systém Aegis Light má velmi vysokou stabilitu, ta je dalším důvodem nízké hodnoty opadání. Použití materiálu 9082 „zero porosity“ od firmy Porcher Sport pomáhá k docílení menšího objemu a nižší hmotnosti záchranného systému. Tento lehký materiál napomáhá rovněž k rychlejšímu otevření vrchlíku při použití (tzn. odhození záchranného padáku).

K dispozici jsou 2 možnosti vybavení popruhem: Krátký popruh pro paraglidingové postroje s integrovaným popruhem záchranného systému. Druhá verze je Y popruh pro postroje bez integrovaného popruhu záchranného systému.

Aegis Light

Technická data

Aegis Light   30 33 38 45 63
Surface [m2] 30 33 38 45 63
Strings   18 24 24 18 20
Weight [kg] 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
Pack volume [ccm] 4300 4600 5800 6100 6500
Pilot weight max. [kg] 95 105 125 155 225
Sink rate [m/s] 5.0 5.0 5.4 5.4 5.2

Tipy a rady

Při výběru záchranného systému dbejte jeho správnou velikost. Dnes je módní používání menších záchranných systémů o malé hmotnosti. Celková hmotnost pilota s výbavou se pak pohybuje velmi blízko maximálnímu zatížení a často jej i překračuje. Nezapomeňte, že testovaná rychlost klesání záchranného systému je vztažena k hladině moře. Rychlost klesání v nadmořské výšce 2 500 m pak bude výrazně vyšší. Pokud místo dopadu není zrovna ideální, mohou být důsledky tvrdého přistání závažné. Např. pilot o celkové hmotnosti 104-106 kg by správně měl zvolit záchranný systém do 120-125 kg.

Pro správnou funkčnost záchranného systému je zásadní pravidelné přebalování. Maximální interval přebalení  záchranného  systému je 12 měsíců. Pokud Váš záchranný systém zvlhne, nebo je dokonce mokrý, musíte jej nejdříve vysušit a poté přebalit. Opomenutí má za následek tendenci „slepení“ vrchlíku. Takovýto záchranný padák se po odhození pomalu a neochotně otevírá, případně se neotevře vůbec.

Pečlivá prohlídka záchranného systému musí být prováděna po dvou letech a samozřejmě vždy v případě, že byl záchranný systém použit. Prohlídka by měla obsahovat kontrolu materiálu vrchlíku a šňůr.

Hodláte-li zabalit záchranný systém sami, konejte tak pouze v případě, že máte dostatečné znalosti a víte jak na to. Stává se, že neodborná instalace do sedačky vede k nefunkčnosti záchranného systému.

Balíte-li záchranný systém sami, vyměňte staré gumičky na vnitřním kontejneru za originál nové a to vždy při každém přebalení. Umístění záchranného systému do sedačky musí být vždy provedeno v souladu s návodem k použití daného typu sedačky. Pokud si nejste jisti, raději se obraťte na odborníky. I profesionál by se vždy měl přesvědčit, že uvolnění a vytažení z.s. funguje bez závad.

Foto a video galerie

Ke stažení

Doporučené produkty

Outer Container for Aegis 30 light
Outer Container for Aegis
Outer Container for Aegis 63
Outer Container with Cockpit
Inner Container for Aegis
FLY IN PEACE