Popis produktu

Aegis Light

Sdílet

Záchranný systém Aegis je vynikající záchranný padák vyroben z nejlepších ve světě dostupných materiálů. Tvar vrchlíku je speciálně navržen tak, aby byl velmi stabilní a přitom vytvářel co největší odpor při prodění vzduchu. Tím je docíleno daleko nižšího opadání ve srovnání se stejnou plochou klasického tvaru vrchlíku záchranného padáku. Jakékoliv snížení opadání záchranného systému je neoddiskutovatelným argumentem pro ochranu pilota před zraněním. Zachranný systém Aegis má velmi vysokou stabilitu, ta je dalším důvodem nízké hodnoty opadání. Použití materiálu 9082 „zero porosity“ od firmy Porcher Sport pomáhá k docílení menšího objemu a nižší hmotnosti záchranného systému. Tento lehký materiál napomáhá rovněž k rychlejšímu otevření vrchlíku při použití (tzn. odhození záchranného padáku).

K dispozici jsou 2 možnosti vybavení popruhem: Krátký popruh pro paraglidingové postroje s integrovaným popruhem záchranného systému. Druhá verze je Y popruh pro postroje bez integrovaného popruhu záchranného systému.

Aegis Light

Technická data

Aegis Light   30 33 38 45 63
Surface [m2] 30 33 38 45 63
Strings   18 24 24 18 20
Weight [kg] 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
Pack volume [ccm] 4300 4600 5800 6100 6500
Pilot weight max. [kg] 95 105 125 155 225
Sink rate [m/s] 5.0 5.0 5.4 5.4 5.2

Tips Info

Vždy vyberte správnou velikost záchranného systému. Dnes je v módě používat nejmenší a nejlehčí záchranné padáky. Pilot je velmi často na vrcholu certifikovaného rozsahu hmotnosti a někdy nad ním. Nezapomeňte, že její teoretická rychlost klesání se počítá pro hladinu moře. Rychlost klesání bude mnohem vyšší na 2 500 m. Pokud přistávací plocha není ideální, mohou být důsledky tvrdého přistání závažné.

Pro správnou funkčnost záchranného systému je zásadní pravidelné přebalování. Správně by měl být záchranný systém přebalen jednou za čtvrt roku. Pokud Váš záchranný systém zvlhne nebo je dokonce mokrý, musíte jej nejdříve vysušit a poté přebalit. Opomenutí má za následek tendenci „slepení“ vrchlíku. Mnohdy se takovýto záchranný padák neotevře po vyhození. 

Pečlivá prohlídka musí být provedena vždy po dvou letech nebo po použití záchranného systému. Prohlídka by měla obsahovat kontrolu materiálu vrchlíku a šňůr. 

Hodláte-li zabalit záchranný systém sami, konejte tak pouze v případě, že máte dostatečné znalosti a víte jak na to. Mnohdy se stává, že neodborné zabalení vede k nefunkčnosti záchranného systému.  

Balíte-li záchranný systém sami, vyměňte staré gumičky na vnitřním kontejneru za originál nové a to vždy při každém přebalení. 
Umístění záchranného systému do sedačky musí být vždy provedeno v souladu s návodem k použití daného typu sedačky.  Raději to přenechejte profesionálům.

Foto & Video Gallery

Ke stažení

Recommended Accessories

Outer Container for Aegis 30 light
Outer Container for Aegis
Outer Container for Aegis 63
Outer Container with Cockpit
Inner Container for Aegis
FLY IN PEACE