Během pár let se společnost MAC PARA stala výrobcem s ucelenou škálou motorových kluzáků. S novým kluzákem Charger prošlapává tým okolo Petra Rečka novou cestu.


Test piloti: Franz Altmann, Günther Böcksteiner, Christian Koranda

MAC PARA si v posledních letech mezi motorovými kluzáky vydobyla velice dobré jméno. S modely pro volné létání je tento český výrobce stále na vzestupu a kluzáky jako Lucky 3, Lucky 4, Eden 5 a Elan mají mimořádně široké pole příznivců.

MAC PARA je však již několik let pojem v oblasti motorových kluzáků. Především v USA jsou kluzáky z Rožnova pod Radhoštěm velice žádané. V sortimentu najdete nejen hybridní a reflexní kluzáky, ale i kluzáky pro těžké tříkolky a slalomové závodní speciály. S novým Chargerem jde MAC přece jen novou cestou. Doposud byly pro začínající piloty motorového létaní v nabídce převážně hybridní kluzáky Lucky a Trend v provedení se silnějšími šňůrami a motorovými volnými konci, nicméně konstruktér a spolumajitel firmy Petr Reček shledal vývoj reflexního kluzáku pouze pro motorové létání jako nutnost.

"Směry volného a motorového létání se stále více specializují a rozcházejí! Neustále se zvyšující výkonnost kluzáků pro volné létání nemusí být přínosem pro motorové létání v turbulentních podmínkách. Kdo létá 80% volně a tu a tam se proletí s motorem, ten bude velmi spokojen s "hybridními" kluzáky jako Lucky 4 nebo Trend 5. Kdo naopak chce létat pouze motorově, tomu bude plně vyhovovat motorový speciál Charger. Pro takové piloty jsme kluzák Charger vyvíjeli.“

Charger je k dispozici v pěti velikostech s DGAC homologací. Na základě vysoké pasivní bezpečnosti byly dvě velikosti homologovaný v EN B kategorii v nastavení se zataženými trimy. Stejně tak byla provedena trhací a zátěžová zkouška pro vysoká zatížení pro garanci bezpečného provoz motorových tříkolek.

Konstrukce a design

Charger je plně nový koncept s novým profilem. Co se týče schématu vyvázání šňůr je Charger kluzák se čtyřmi řadami šňůr, které vedou do volných konců. Čtyři krátké E šňůry se dělí uprostřed vrchlíku z D-galerie a tvoří tak na vrchlíku malou pátou řadu. Jen u těchto šňůr se nachází střední galerie šňůr, jinak si Charger vystačí s vrchní galerií šňůr a hlavními šňůrami. Jak známo z volných modelů, co se týče tloušťky šňůr, nejde designér Petr Reček do rizika. Stejně tak poctivě jsou dimenzovány šňůry kluzáku Charger. Většina hlavních aramid/kevlarových šňůr má nosnost 230 nebo 340 kg a také nosnosti 60 a 80 kg jsou pro horní galerie dostatečné (materiál taktéž arami/kevlar od Edelridu). Konstrukce o 46 komorách je tvořena dvou a trojkomorami s diagonálami. Relativně krátké struny v náběžné hraně kombinované s mylarovou výztuhou, dozadu posunuté A body, stejně jako 3D tvarování horních plášťů naznačují nejmodernější pojetí konstrukce. Promyšlené a nákladně provedené jsou také volné konce. Relativně dlouhé popruhy mají jen jeden závěsný bod. Nastavení řízení dle výšky závěsů na motorové sedačce probíhá přes dvě pozice kladek na D popruhu.

Trimy mají vyznačené neutrální nastavení, kdy popruhy mají stejnou délku. Pro termické létání a pomalá přistání je možno trimy o cca 3 cm zatáhnout. V opačném směru se nabízí téměř 6 cm pro narychlení a tvorbu reflexního tvaru profilu. Čím více „reflexního“ nastavení (povolené trimy), tím více je řízení těžší a méně účinné. V takovémto případě přichází na řadu ovládání pomocí konců křídel, jehož poutka jsou po uvolnění vedeny zpět k magnetu pomocí dodatečného gumového lanka. Normální řídící poutka jsou navíc vybavena prodlužovací smyčkou, kdy lze pohodlně ovládat hlavní řízení pomocí dvou prstů. Smysluplná funkce, jestliže chcete při povolených trimech držet kontakt s hlavním řízením. Speed systém je středně dlouhý a jako obvykle vede přes dvě kladky. Na celý vrchlíku je použit materiál francouzského výrobce Porcher Sport a to převážně Skytex 38. Zpracování jak jsme od MAC PARA zvyklí je výborné, není si na co ztěžovat.

Start

Rozloženi a kontrola šňůr jsou snadné, volné konce jsou díky řízení konců křídel více náročnější, nežli hybridní kluzák. Na čistě účelově motorový kluzák jsou však velmi přehledné. Vlastní průběh startu je v celém průběhu jednoduchý a vhodný pro začínající piloty. V neutrálním nastavení se kluzák i za bezvětří nafukuje spolehlivě a drží stopu. Toto vyvážené chování během startu přidá na jistotě i méně zkušenému pilotu. Neshledali jsme žádné tendence k bočnímu náklonu, předstřelu nebo visení vzadu za pilotem. Po středně dlouhém rozběhu se pilot snadno a bezpečně dostane do vzduchu. Stejně perfektně a bez komplikací se Charger chová při křížovém startu. Bez pochyb, je to startovací mašina.

V letu

V letu je Charger ve všech osách dobře utlumen a dává pilotu během letu bezpečný pocit jistoty. Se zataženými trimy jsme docílili rychlost cca 40-41 km/h přičemž při současném požití speed systému přidá Charger až na 52-53 km/h Při otevřených trimech jsme dosáhli nejvyšší maximální rychlosti 58 km/h. Při jednom testovacím letu s velkým výškovým větrem jsme vůči zemi dosáhli přes 90km/h, přičemž si kluzák, neovlivněn, dál držel stabilně a klidně stopu. V turbulencích byly nicméně cítit pohyby nahoru a dolů typické pro reflex profily. Přičemž se zdá, že systém vrchlík-pilot-motor reagují kompaktně téměř jako letadlo. Vrchlík v turbulenci krájí správně vzduch, téměř bez tendence k nepříjemným změnám úhlu náběhu.

V reflexním (autostabilním) nastavení se vrchlík perfektně dá udržet v letovém kurzu pomocí WTST - řízení konců vrchlíku. Nejmenší řídící impulsy jsou ihned přesně provedeny. Při točení se zataženými trimy a odpovídajícími povely do řízení odhalí Charger svůj agilní charakter. Povely řízení jsou velmi přesně a bez zpoždění provedeny. Člověk se cítí s kluzákem spojen, při změnách zatížení vrchlík dává pocit kompaktnosti, bez pendlování vpřed a vzad. Stejně perfektně jako při startu se Charger projevuje i během přistání. U našeho relativně malého testovacího modelu byla přistávací rychlost vzhledem většímu zatížení vyšší, avšak jemné a přesné řízení umožňovalo provést čistý výkluz.

Spirála

Navedení do spirály je docela rychlé. Spirála se dobře kontroluje pomocí obou řidiček. Výkluz ze spirály probíhá ve více otáčkách s téměř neznatelným momentem zastavení a předstřelu.

Vyhodnocení

MAC PARA Charger je perfektní motorový kluzák pro talentované začínající motorové piloty, kteří přechází z volného létání a seznamují se s reflexním kluzákem. Nicméně se ukázalo, že Charger díky své jednoduchosti a obratnosti nadchnul i zkušené motorové piloty, kteří měli možnost v rámci našeho testování si jej vyzkoušet. Stejně tak se Charger již osvědčil u zájemců směřujícím pouze k motorovému létání. Vyzdvihnout musíme bezproblémový start a přistání, které dávají pilotu hodně jistoty. Další plus je vyvážené a přesné ovládání kluzáku a samozřejmě vysoká stabilita při vysokých rychlostech.

Thermik PARAMOTOR Magazín 4/2015