Co nezapomenout přibalit ke kluzáku!!!

 • Technický průkaz
 • Zpáteční adresa + telefon + e-mail (pošleme potvrzení o přijetí kontroly)
 • Stručný průvodní dopis s popisem požadovaných služeb
  (Technická kontrola, oprava, výměna šňůr, výměna závěsů, konzultace, odhad ceny, zasílání news letterů na tvůj e-mail, atd.)

Co vytáhnout a neposílat !!!

 • Elektroniku (foťáky, navigace, varia atd.)
 • Oblečení (kombinézy, lana, mapy, hůlky atd. )


Jak doručit kluzák na kontrolu?

 • Osobně do provozovny
  Posíláš-li p. kluzák po někom jiném, přilož písemné pověření osoby s Tvou výbavou manipulovat (toto je důležité hlavně pro její vyzvednutí). Doporučujeme zpáteční odeslání kluzáku po kontrole přímo na Tvou adresu.
 • Poštou
  nejlépe jako obchodní balík, zabalen v pevné kartónové krabici
  (dej si velmi záležet na pevnosti kartónové krabice a spoje nezapomeň podložit archem kartonu)
 • Spedicí
  zabalen v pevné kartónové krabici (dej si velmi záležet na pevnosti kartónové krabice a spoje nezapomeň podložit archem kartonu)
  odkaz na kontakty

Jak technická kontrola probíhá:

 • Příjem kluzáku
  Tisk kontrolního protokolu s ústřižkem pro majitele při osobním doručení.
 • Měření porosity na třech různých místech vrchlíku.
  Měří se náběžná hrana, vrchní a spodní pláště. Hodnota udává čas v sekundách, za který projde látkou 1 litr vzduchu.
 • Pečlivá vizuální kontrola
  Na povrchu vrchlíku se hledají i ta nejmenší poškození, na všech šňůrách se kontroluje oplet a správné upevnění na volných koncích, kontrola karabinek a možné poškození šňůr ve spojení s nimi.
 • Kontrola geometrie
  Kontroluje se geometrie vrchlíku. Pakliže jsou shledány rozdíly mimo povolený limit, provádějí se korekce délek. Pokud je nutno vyměnit šňůry komplet, kontaktujeme majitele.
 • Opravy
  Menší opravy se provádějí automaticky, při větším rozsahu opravy kontaktujeme majitele.
 • Vystavení výstupního protokolu, prodloužení technického průkazu, zabalení kluzáku do krabice a opatření štítkem s adresou.
 • Ve chvíli, kdy je kluzák po kontrole připraven k odeslání, je majitel informován pomocí SMS o částce a termínu doručení.
 • Při osobním vyzvednutí je platba možná pouze v hotovosti.

Přebalení záchranného padáku

 • Záchranný padák necháváme minimálně jeden den vyvěšený, aby látka ztratila „tvarovou paměť“.
 • Poté je opět odborně složen do vnitřního kontejneru a do sedačky.
  (Záchranný padák lze na počkání přebalit pouze tehdy, je-li již předem vyvěšen a předán na přebalení v pořádku. Tzn. Je spojen se sedačkou a není zamotán, či poškozen. Přebalení na počkání není standardní postup a je pouze možné po telefonické domluvě.)


Četnost technických kontrol

 • První technická kontrola nového padákového kluzáku s modrým technickým průkazem se provádí po 100. nalétaných hodinách (po 35. nalétaných hodinách u motorového kluzáku), nebo po dvou letech od uvedení do provozu (viz. uvedené datum v technickém průkazu), dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 • Dle metodického pokynu PK01/2014 LAAČR může inspektor u padákového kluzáku s typovým průkazem od certifikované zkušebny prodloužit Technický Průkaz pad.kluzáku až na dva roky.
  Každá další technická kontrola padákového padáku se provádí po 100. nalétaných hodinách nebo před datem uvedeném v technickém průkazu (viz. datum v technickém průkazu), dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
  Technické Průkazy MAC PARA kluzáků jsou prodlužovány o jeden rok u těchto kategorií kluzáků: tandem, kluzáky používané ve školách paraglidingu, motorové kluzáky, kluzáky starší 8. let a u kluzáků s Technickým Průkazem typu „Z“ (žlutý)
 • Záchranný padák by měl být přebalen alespoň každých 6 měsíců, minimálně jednou ročně.


Jak dlouho budu mít kluzák na technické kontrole?

 • Podzimní a zimní měsíce
  jsou nejlepším obdobím pro technickou kontrolu, neboť většinou nebývá příliš letové počasí. Pilot na svůj kluzák tolik nespěchá a v plné sezóně nepropásne žádný letový den.
 • Začátkem jara
  se každoročně opakuje situace, kdy musíme, z důvodů kapacity, pilotům sdělovat velmi dlouhé termíny TK. Jednoduše proto, že se u nás nahromadí velké, ale opravdu velké množství kluzáků na technickou kontrolu. Nechceš-li dlouho čekat na kontrolu svého kluzáku, nezapomeň tedy poslat svůj kluzák raději v neletovém období!


Odebírej MAC PARA Novinky a nezapomeneš na TK!

 • Zaregistruješ-li se na této stránce Odebírat MAC PARA Novinky,
  budeš dostávat informace nejen o nových MAC PARA výrobcích a připravovaných akcích, ale také upozornění na vhodný termín technických kontrol.
Sloupec 1
Sloupec 2
Sloupec 1

Jak technická kontrola probíhá:

Přebalení záchranného padáku


Četnost technických kontrol


Jak dlouho budu mít kluzák na technické kontrole?


Odebírej MAC PARA Novinky a nezapomeneš na TK!

FLY IN PEACE