Ochrana osobních údajů firmy MAC PARA

 1. Společnost MAC PARA TECHNOLOGY spol. s r.o., se sídlem Televizni 2615, 756 61 Roznov pod Radhostem, Czech Republic, IČ 48391522. zapsaná u Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 6147 (dále jen „macpara“ nebo „správce) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 1. Macpara zpracovává tyto údaje za účelem evidence produktů, nebo evidence technický kontrol.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 20 let od registrace, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být pilotu zasílány novinky a jiná obchodní nebo technická sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou MAC PARA tedy správcem osobních údajů.
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese mailbox@macpara.cz
 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky macpara.cz a www.macpara.com užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • Základní funkčnosti webových stránek.
  • Registrace produktů
 1. Odesláním formuláře dále potvrzujete, že jste byli v souladu s §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informováni o svých právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění, a jste si vědomi svých práv podle § 12 až 21 výše citovaného zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či likvidaci osobních údajů.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.