Náběžná hrana A
Náběžná hrana B
Trojúhelník
Kontura trojúhelníku
M logo
Kontura M loga
Design pásek A
Design pásek B
Stín
Odtoková hrana A
Odtoková hrana B
Spodní plášť
Spodní náběžná hrana
Spodní odtoková hrana
Spodní M logo
Seriové designy Paradox lime Paradox red Paradox orange